It Haskerfjild

“It Haskerfjild” is een christelijke basisschool in een multireligieuze en culturele samenleving die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij, of respect heeft voor, onze manier van leven en werken.

De identiteit van de school vindt z’n oorsprong in het Woord van God. Dat Woord is als een licht voor onze voeten. Het is een rijke inspiratiebron. Binnen dat Woord willen we ruimte bieden aan elk individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Dat respect vragen we ook terug van andersdenkenden binnen onze gemeenschap.

Ons onderwijs is bijzonder en betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuzes die wij maken, in de ‘taal’ die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school.

“It Haskerfjild” is een school, waar uw kind zich thuis voelt en zichzelf kan zijn in relatie met anderen. Waar we rekening houden met verschillen en proberen binnen een goed pedagogisch klimaat de kinderen optimaal te laten ontplooien, waarbij zelfstandigheid, samenwerking en zorg voor elkaar belangrijke uitgangspunten zijn.

20160714_072646871_iOS

Op “It Haskerfjild” gaan we ervan uit dat alle kinderen uniek zijn. Ons onderwijs is daarop gericht. De school helpt het kind op te groeien tot het beste wat in hem/haar zit. Vanuit de onderstaande basisbehoeften geven wij ons pedagogisch en didactisch klimaat vorm:

De sfeer op school is veilig en vertrouwd, de kinderen gaan met plezier naar school.Dit is het best realiseerbaar in een klimaat van orde, rust en gezelligheid.  20160714_072359519_iOS SNC10348 SNC1035120160714_083045939_iOS